IntellinQ
Spatial Data Management

Partership IntellinQ with Bolesian ( in Dutch)

Bolesian en IntellinQ gaan samenwerken om hun klanten totaaloplossingen te bieden waarbij Artificial Intelligence (AI) en datamanagement bij elkaar komen. Door de samenwerking kunnen gegevens uit verschillende databronnen geïntegreerd, geïnterpreteerd en ontsloten worden. Zowel de oorspronkelijke datasets als door AI nieuwe gegeneerde datasets van Bolesian kunnen eenvoudig naar gebruikers gedistribueerd worden.

De ideale combinatie: Artificial Intelligence en Datamanagement

IntellinQ is gespecialiseerd in inwinnen, beheren en integreren van gegevens en het distribueren van deze data. Hiervoor is GeolinQ ontwikkeld. Met GeolinQ kunnen gegevens uit verschillende databronnen eenvoudig ingewonnen, beheerd, gekoppeld en ontsloten worden. Gegevens uit verschillende bronnen, variërend van eigen gegevens, externe data uit services, en databases kunnen via een flexibel datamodel aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor gebruikersgroepen.

Bolesian is gespecialiseerd in het herkennen van objecten op beeldinformatie of het herkennen van patronen in big data op basis van deep learning. In combinatie met geo-data kunnen doelen of afwijkingen worden gesignaleerd. Daarnaast heeft Bolesian de Geonizer™ ontwikkeld, een cloud-based service voor het automatische geo-refereren van digitale documenten. Geonizer wordt vooral door overheden ingezet in het kader van de aankomende Omgevingswet.

De samenwerking van de Bolesian en IntellinQ staat garant voor efficiënte bruikbare toepassingen oplossingen met grote flexibiliteit.