GeolinQ
Spatial Data Management

GIS toepassingen configureren met GeolinQ

GeolinQ is een web-based no code softwareplatform voor het inwinnen, integreren en distribueren van ruimtelijke gegevens. Met GeolinQ kunnen vrijwel alle denkbare datagedreven toepassingen worden geconfigureerd zoals het beheren van datasets, doen van inspecties, datawarehouse, raportages, data en kaartportalen, leveren van datasets conform standaarden etc. Gegevens uit verschillende bronnen kunnen via configureerbare datamodellen aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor gebruik via geconfigureerde OGC-, REST- of applicatieservices

Inwinning

GeolinQ biedt standaard geconfigureerde toepassingen voor het inlezen en opslaan van standaarden zoals BGT, BAG en BRK basisregistraties en de in ontwikkeling zijnde BRO. Gebruikers kunnen zelf ook toepassingen configurereren om datasets te creëren, bestanden te importeren, gegevens te betrekken van externe databronnen zoals WFS, REST en SOAP services, berichten te verwerken uit GDS services en gegevens uit externe databases te ontsluiten. Toepassingen kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen verschillende GeolinQ installaties. GeolinQ kan gegevens opslaan in punt-, raster-, vector- en administratieve datasets.

Integratie

Datamodellen bepalen de structuur en de semantiek van de gegevens in GeolinQ. In datamodellen kunnen datasets uit verschillende databronnen met functies als Views, Unions, Intersecties, 'Resamplen' en Contour berekeningen geïntegreerd worden tot nieuwe datasets voor nieuwe inzichten. Er kan geïntegreerd worden naar datamodellen die als XSD zijn ingelezen en als doel model worden gebruikt voor levering conform het ingelezen model. Veranderingen van gegevens in databronnen worden via gekoppelde datasets direct zichtbaar in andere datamodellen.

Distributie

Datasets zijn op diverse manieren en in diverse formaten beschikbaar voor gebruikers en afnemers. Functionaliteit is aanwezig om gegevens te selecteren, te visualiseren en te analyseren. Applicatieservices kunnen worden geconfigureerd waarin datasets via verschillende te gebruiken typen schermen voor specifieke gebruiksgroepen worden getoond en kunnen worden geëxporteerd. Het uiterlijk van de gebruikersinterface kan daarbij voor elke applicatieservice aangepast worden met de kleuren en het logo van de organisatie. Daarnaast kunnen gegevens worden ontsloten en gedistribueerd met behulp van web services.

Tenant architectuur

GeolinQ kent een tenant architectuur met per tenant uitgebreide mogelijkheden voor autorisaties per gebruikersgroep.GeolinQ is platform onafhankelijk en naar keuze vanuit de Cloud of als licentie beschikbaar. De oplossing zeer schaalbaar te implementeren. Tot slot ondersteunt de oplossing waar mogelijk open standaarden en is daardoor optimaal te integreren met andere toepassingen.

De mogelijkheden van datamanagement met GeolinQ voor uw organisatie onderzoeken?

Neem contact met ons op