GeolinQ
Spatial Data Management

Views en Unions

Gegevens uit externe databronnen, zoals bijvoorbeeld de basisregistraties BAG of BRK of een geïmporteerde Shape file, sluiten niet altijd aan de gegevensbehoefte van de eindgebruiker. Om in de gegevensbehoefte van de eindgebruiker te voorzien moeten attributen worden weggelaten of juist worden gekoppeld met attributen uit andere datasets.

Views

Met de configureerbare views in GeolinQ kunnen nieuwe klasse definities en datasets worden gegenereerd en worden gekoppeld aan bestaande datasets. Een voorbeeld van een view configuratie is het RSGB. Voor de gemeentelijke markt  zijn in deze view configuratie de beschikbare basisregistraties door middel van views zijn samengevoegd. GeolinQ beschikt over wizards waarmee de views en de klasse definities snel en efficiënt geconfigureerd kunnen worden op basis van bestaande administratieve en feature datasets.

Views in GeolinQ ondersteunen de volgende functionaliteit:

 • Koppelen naar andere datasets met een referentie attribuut
 • Koppelen naar andere datasets via joins tussen attributen
 • Selecteren van relevante attributen uit datasets
 • Condities voor het filteren datasets op basis van attributen
 • Cachen van viewdata voor performance optimalisatie
 • Meerdere waarden per attribuut via koppeltabellen
 • Fysieke views op de database voor externe koppelingen met bijvoorbeeld BI systemen
 • Draaientabellen voor het groeperen van gegevens (group by functies)
 • Aggregatie functies (Tellen, sommeren, gemiddelde, standaard deviatie)
 • Lengte en oppervlakten berekenen op basis van geometrieën
 • Buffers berekenen op basis van geometrieën

Unions

Met unions kunnen datasets met dezelfde klasse definitie worden samengevoegd tot één dataset. Alle datasets die dezelfde klasse definitie delen kunnen eenvoudig worden aangevinkt en worden samengevoegd.

De unions in GeolinQ ondersteunen de volgende functionaliteit:

 • Genereren van een nieuwe primary key voor de samengevoegde datasets
 • Cachen van de unions voor performance optimalisatie
 • Behoud van de afgeleide hogere typen (klasse definities) in de union

Afhankelijkheden views en unions

Views en unions kunnen van elkaar afhankelijk zijn. In GeolinQ worden de afhankelijkheden tussen datasets (views en unions) vastgelegd en getoond aan de gebruiker. De gebruiker kan precies nagaan welke views en unions onderliggende datasets gebruiken. Bij het bewerken van views en unions zorgt GeolinQ automatisch dat afhankelijke views en unions direct op de database worden bijgewerkt.