GeolinQ
Spatial Data Management

Configureerbare processen

Gegevens kunnen in GeolinQ met processen worden geïmporteerd, bewerkt en geëxporteerd worden. Via processen kunnen ook gegevens uit externe databronnen zoals databases, WFS of REST worden geïmporteerd. Processen draaien altijd in een taakmanager zodat een taaklogging beschikbaar is om bijvoorbeeld mogelijke validatiefouten in een importbestand of service op te sporen. Met workflowprocessen kunnen processtappen door de gebruiker worden geconfigureerd zodat werkprocessen volledig geautomatiseerd kunnen worden.

Import- en exportprocessen

Het importeren van gegevens naar een dataset en exporteren van gegevens vanuit een dataset kan op basis van verschillende bestandsformaten en coördinatensystemen. De velden van bestandenformaten kunnen via een import- of exportformaat worden gekoppeld aan de attributen van een dataset in het datamodel. De configuraties van import- en exportprocessen kunnen worden opgeslagen in een databron zodat de koppeling via het bestandformaat en de dataset slechts eenmaal hoeft worden vastgelegd.

Koppelen met externe databronnen

Organisaties maken vaak gebruik van gegevens uit externe databronnen zoals basisregistraties (GDS), databases, REST, WFS of SOAP services. Met GeolinQ kan eenvoudig een koppeling worden gelegd met een externe databron. GeolinQ neemt automatisch de datastructuur over van de externe databron en de gegevens uit de externe databron kunnen worden ingeladen als datasets in GeolinQ. De gegevens in de datasets uit de externe databron kunnen in GeolinQ verder worden ontsloten in views, kaarten en services.

De mogelijkheden onderzoeken met welke processen uw organisatie data kan ontsluiten?

Neem contact met ons op