GeolinQ
Spatial Data Management

Configureerbare services voor gebruikers en toepassingen

Gegevens zijn met webservices beschikbaar te maken voor viewers, processing tools en analyse tools van derden. De door het Open Gis Consortium (OGC) gedefinieerde Web Map Services (WMS) en Web Feature Services (WFS) standaarden zijn de de-facto standaard voor het uitwisselen van kaartvisualisaties en geografische gegevens.

Gegevens publiceren en inwinnen via de applicatieservice

Voor het eenvoudig inwinnen en beschikbaar stellen van gegevens door eindgebruikers kunnen in GeolinQ applicatieservices geconfigureerd worden. Voor een project of een groep klanten kan via applicatieschermen en kaartschermen in de applicatieservice een GIS toepassing worden geconfigueerd, waarmee gegevens ingewonnen of beschikbaar gesteld kunnen worden. De applicatieservice kan via een webbrowser op een PC, laptop of tablet worden benaderd. Het uiterlijk van de gebruikersinterface kan voor elke applicatieservice aangepast worden met de kleuren en het logo van de organisatie.

Web Map Services (WMS)

Services voor het delen van kaartvisualisaties, Web Map Services (WMS), zijn eenvoudig in GeolinQ te configureren. WMS lagen worden gebaseerd op actieve selecties van datasets uit datamodellen. Het voordeel hiervan is dat datasets, dus ook nieuwe datasets en updates van datasets, die aan de selectiecriteria voldoen, automatisch worden meegenomen in de WMS. Per dataset selectie kunnen één of meerdere opmaakstijlen geselecteerd worden. Opmaakstijlen zijn conform de OGC Styled Layer Descriptor (SLD) standaard. Bestaande SLD's kunnen geïmporteerd worden en gemaakte of aangepaste SLD's kunnen geëxporteerd worden. Zodoende zijn opmaakstijlen, net als de gegevens conform open standaarden beschikbaar. 

Elke opmaakstijl is als een aparte WMS laag op te vragen. De services bevatten dus altijd de meest recente gegevens. WMS services zijn voor alle typen geografische gegevens te configureren en zijn vooral bedoeld voor integratie met kaartviewers.    

Web Feature Services (WFS)

Services voor het delen van objectgegevens, Web Feature Services (WFS), zijn eenvoudig in GeolinQ te configureren. WFS lagen worden gebaseerd op actieve selecties van datasets uit datamodellen. Het voordeel hiervan is dat datasets, dus ook nieuwe datasets en updates van datasets, die aan de selectiecriteria voldoen worden meegenomen in de WFS. De services bevatten dus altijd de meest recente gegevens. WFS services zijn vooral geschikt voor het integreren van gegevens met processing tools of GIS analyse tools zoals ArcGIS en QGIS.     

Transactional Web Feature Services (WFS-T)

De configuratie van Transactional Web Feature Services (WFS-T) maakt het mogelijk om conform de OGC standaard mutaties op bestaande objecten uit te voeren met applicaties van derden. Mutaties kunnen zowel betrekking hebben op de geometrie als attribuutwaarden van het object. Ook kunnen nieuwe objecten worden aangemaakt of juist objecten worden verwijderd.  

Web Coverage Service (WCS)

Via de Web Coverage Service (WCS) kunnen puntenwolken of rasterdatasets beschikbaar gesteld worden aan derden. Evenals WMS en WFS services bestaan WCS services uit lagen waarin datasets kunnen worden opgenomen. Via een conditie op de metadata van de datasets kunnen meerdere datasets in één laag worden gecombineerd. Nieuwe datasets die voldoen aan de WCS conditie worden automatisch aan de WCS laag toegevoegd. Zodoende is de WCS altijd up-to-date.

REST Service

In GeolinQ kunnen REST services worden geconfigureerd waarmee opgeslagen gegevens direct kunnen worden benaderd en bewerkt. Via de REST services kan potentieel elke applicatie de gegevens in GeolinQ benaderen en bewerken volgens configureerbare HTTP requests en configureerbare response formaten zoals JSON, XML en GML. De geconfigureerde REST interface kan worden geëxporteerd in de OpenAPI Specification (OAS) zodat de documentatie van de configureerde REST service direct beschikbaar is voor ontwikkelaars. Met de configureerbare REST services sluit GeolinQ aan op de ontwikkelingen van gegevensuitwisseling van de Nederlandse overheid. De overheid heeft steeds vaker de voorkeur voor gegevensuitwisseling via REST API’s en OAS als documentatiestandaard voor REST API’s.

Meer weten over hoe informatieproducten voor uw gebruikers altijd beschikbaar zijn?

Neem contact met ons op