GeolinQ
Spatial Data Management

GeolinQ toepassingen

GeolinQ is een generiek datamanagement platform waarmee organisaties eigen maatwerktoepassingen kunnen configureren. De toepassingen bestaan uit een geconfigureerd datamodel en eventueel geconfigureerde schermen die zijn toegesneden op de specifieke informatiebehoeften van de eindgebruikers. Naast maatwerktoepassingen zijn een aantal standaardconfiguraties beschikbaar voor veelgebruikte GIS-toepassingen zoals het gebruik van basisregistraties en leveren van kabel- en leidinggegevens aan het Kadaster. Een standaardconfiguratie kan direct als toepassing gebruikt worden nadat deze in GeolinQ is ingelezen. De standaardconfiguraties kunnen naar wens worden aangepast of uitgebreid zodat ook een standaardconfiguratie naadloos aansluit bij de specifieke behoeften van de eindgebruiker.

Basisconfiguraties

De volgende basisconfiguraties zijn beschikbaar:

  • Basisregistraties overheid: Het inlezen, combineren en aan eindgebruikers beschikbaar stellen van de BRK, BAG, BGT, NHR, WOZ, BRP en de BRO basisregistraties.
  • Kabels en Leidingen: Het aanleveren als netbeheerder van kabel- en leidinggegevens aan het Kadaster en het ophalen van KLIC meldingen conform de WIBON. De aangeleverde netwerkgegevens worden in een kaart gecombineerd met de ontvangen KLIC meldingen.
  • GNSS: Inmeten en uitzetten van geplande werken op locatie met iPad of ander mobiel apparaat. Door te koppelen met een GNSS ontvanger kunnen locaties met hoge nauwkeurigheid ingemeten of uitgezet worden.
  • Maaibestekken: Maaibestekken van verschillende organisaties samenvoegen en visualiseren in een kaart. Door visualisatie van de samengevoegde maaibestekken worden inzichtelijk welke gebieden onbedoeld meerdere malen worden aanbesteed of geheel niet worden aanbesteed voor het maaionderhoud.
  • Risico inventarisatie en Evaluatie: Faciliteren van de RIE ARBO wetgeving door op basis van vragenlijsten risico’s te inventariseren. De geïnventariseerde risico’s worden automatisch gekwantificeerd conform Fine en Kiney. Op basis van de inventarisatie kunnen maatregelen worden vastgelegd en wordt de uitvoering van de maatregelen gevolgd.

Maatwerktoepassingen

Maatwerktoepassingen kunnen via de web interface geconfigureerd worden zonder het gebruik van programmacode of scripts. GeolinQ gebruikers kunnen hierdoor zelf toepassingen configureren voor het beheren van eigen datasets, het inwinnen van externe datasets, zoals de basisregistraties en PDOK services en het ter beschikking stellen van informatieproducten aan eindgebruikers.

Aan de slag

Lees hier meer over de mogelijkheden van dienstverlening en trainingen van IntellinQ om aan de slag te gaan met toepassingen die naadloos aansluiten op de organisatieprocessen.