IntellinQ
Spatial Data Management

Beheren en aanleveren van IMKL gegevens

Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL 1.2.1) is een standaard datamodel voor de gegevensuitwisseling voor de werkzaamheden van grondroerders. Het IMKL vloeit voort uit de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (WIBON) die tot doel heeft gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen. Het IMKL is gebaseerd op het INSPIRE model voor kabels en leidingen zodat kabels en leidinggegevens ook binnen Europa uitgewisseld kunnen worden.

Alle kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen digitaal beschikbaar stellen. Vanaf 1 Juli 2019 moeten netwerkbeheerders de kabel- en leidinggegevens aan de Centrale Voorziening van Kadaster leveren in GML volgens de IMKL 1.2.1 standaard. Het datamodel van de IMKL standaard is beschreven in een XSD waarmee het Kadaster de aangeleverde kabel- en leidinggegevens van de beheerders valideert. Grondroerders zijn verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding te doen bij het Kadaster. Het Kadaster levert op basis van de graafmelding de gegevens van de kabels en leidingen die op de graafpolygoon liggen. Grondroerders zijn hiermee op de hoogte van de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen en kunnen hiermee rekening houden zodat graafschade wordt voorkomen.

IMKL direct leveren zonder serviceprovider

Het IMKL en de Centrale Voorziening van het Kadaster geven de netwerkbeheerders de mogelijkheid zelf direct conform het model aan het Kadaster te leveren. Het Kadaster staat garant voor de beschikbaarheid van de door de netwerkbeheerder geleverde data.

Leveren via GeolinQ uit bestaande beheersystemen

Gegevens uit van de netwerkbeheerder worden omgezet naar het IMKL 1.2.1 model door een koppeling te configureren in GeolinQ tussen het beheersysteem van de netwerkbeheerder, zoals GBI, I-Asset of Obsurv, en het IMKL model. De koppeling vindt plaats door het configureren van Views en Unions in GeolinQ en indien noodzakelijk het toevoegen van standaardwaarden voor ontbrekende verplichte waarden van objecten.

Vanuit GeolinQ kunnen de kabel- en leidinggegevens in GML bestanden en documenten conform de IMKL 1.2.1  direct aan de Centrale Voorziening van het Kadaster geleverd.

Ondersteuning en stappenplan

IntellinQ levert GeolinQ met de geconfigureerde koppeling naar het beheersysteem. IntellinQ ondersteunt netbeheerders met het koppelen met de Centrale Voorziening en met advies over eventueel benodigde verbetering van de kabel- en leidinggegevens in het beheersysteem om te voldoen aan de IMKL standaard.

In de volgende stappen kunnen de netwerkbeheerder en IntellinQ het direct leveren van IMKL aan het Kadaster realiseren:

  1. Aanmelden bij het Kadaster als netwerkbeheerder die rechtstreeks wil leveren aan de Centrale Voorziening. Na aanmelding krijgt de netwerkbeheerder toegang tot de Netbeheerders TestDienst (NTD) van het Kadaster voor het valideren van leveringen.
  2. Analyse van de beschikbare netwerkobjecten in het bestaande netwerkbeheersysteem
  3. Analyseren van de eventueel noodzakelijke verbeteringen van de bestaande gegevens
  4. Koppelen bestaande beheersysteem aan de GeolinQ configuratie voor IMKL 1.2.1 export.
  5. Uitrollen van GeolinQ configuratie op GeolinQ omgeving bij de klant.
  6. Eventueel aanpassen bestaande kabel- en leidinggegevens in het bestaande beheersysteem
  7. Proefleveringen uitvoeren conform IMKL 1.2.1 via de NTD
  8. Leveren conform IMKL 1.2.1 in productie aan de Centrale Voorziening

Het proces van levering vanuit het beheersysteem aan het Kadaster is als volgt:

Beheren Kabels en Leidingen in GeolinQ conform IMKL

Het beheren van kabel- en leidingobjecten op basis van IMKL is ook direct in GeolinQ mogelijk. Er is een standaardconfiguratie beschikbaar waarin de verschillende IMKL objecten zoals riolen, elektriciteitskabels, waterleidingen etc. direct vanuit de kaart worden beheerd. De standaardconfiguratie is publiek als applicatieservice en voor GeolinQ klanten als Databron beschikbaar. Met deze standaardconfiguratie kunnen kabels en leidingen beheerd worden op basis van de in IMKL vereiste attributen. De basisconfiguratie kan naar wens worden uitgebreid en aangepast.

Vanuit GeolinQ kunnen de kabel- en leidinggegevens bestanden in GML bestanden en bijbehorende documenten conform de IMKL 1.2.1  direct aan de Centrale Voorziening van het Kadaster geleverd.