GeolinQ
Spatial Data Management

Nieuwsbrief januari 2024

In deze nieuwsbrief aandacht voor het nieuwe Netbeheerderportaal met IntellinQ als WIBON Serviceprovider. Maak daarnaast kennis met de Programmeer de Stad methodiek voor het programmeren van de openbare ruimte en het KLIC Portaal voor het samenvoegen en ontsluiten van oriëntatieverzoeken.

IntellinQ is WIBON serviceprovider

IntellinQ is geregistreerd als serviceprovider voor de WIBON bij het Kadaster. Dit maakt het aanleveren van kabels en leidingen voor de netwerkbeheerder nog eenvoudiger. De netwerkbeheerder kan IntellinQ autoriseren in Mijn Kadaster waarna het aanleveren van netinformatie en het ophalen van KLIC aanvragen via het GeolinQ Netbeheerderportaal verloopt. Het aanvragen van tokens en certificaten is verleden tijd en de netwerkbeheerder heeft volledige controle over de aanlevering van de netinformatie aan het Kadaster.

Netwerkinformatie is vaak opgeslagen in meerdere databronnen zoals assetmanagementsystemen en bestanden. In het GeolinQ Netbeheerderportaal kan een assetmanagementsysteem zoals iASSET, Kikker of GBI World direct worden gekoppeld. De netinformatie wordt via een koppeling opgehaald uit het assetmanagementsysteem en geconverteerd naar het IMKL formaat. Aanvullende bronbestanden zoals bijvoorbeeld Shape, GeoPackage en DXF met netwerkinformatie kunnen worden geïmporteerd en geconverteerd naar het IMKL formaat. Zodoende kan de netwerkinformatie uit meerdere bronnen worden gecombineerd en in één keer worden aangeleverd aan het Kadaster. Dit kan met één druk op de knop zo vaak als nodig is.

De KLIC aanvragen in het gebied van de netbeheerder worden automatisch door het GeolinQ Netbeheerderportaal opgehaald bij het Kadaster. Het Netbeheerderportaal toont via een kaart de graafpolygonen van de geplande graafwerkzaamheden in combinatie met de kaartlagen van de laatste levering. Belanghebbenden binnen de organisatie ontvangen een email wanneer er een nieuwe KLIC aanvraag is ingediend. De KLIC aanvragen kunnen ook via een WFS of WMS interface in de organisatie worden ontsloten.

Netbeheerders kunnen voor 99 Euro exclusief BTW per maand gebruikmaken van het GeolinQ Netbeheerderportaal. Het GeolinQ Netbeheerderportaal wordt met de netbeheerder aangesloten op de databronnen met netwerkinformatie van de organisatie zodat de aanlevering aan het Kadaster zoveel als mogelijk geautomatiseerd kan verlopen. Hiertoe worden met de netbeheerder alle databronnen met netwerkinformatie van de organisatie geïnventariseerd. Als alle databronnen door IntellinQ zijn aangesloten en de netbeheerder via Mijn Kadaster IntellinQ heeft geautoriseerd kan direct een eerste proeflevering aan het Kadaster worden uitgevoerd.

Maak direct een afspraak om de mogelijkheden van het GeolinQ Netbeheerderportaal te ontdekken en te inventariseren welke netwerkinformatie jouw organisatie aan het Kadaster moet aanleveren.

Programmeer de Stad

Programmeer de Stad is een methodiek gericht op gemeenten voor het maken van een integraal programma voor de openbare ruimte. Integraal programmeren is samenwerken en verbinden in de leefomgeving. Gemeenten staan voor grote opgaven zoals de energietransitie en de woningbouw waarbij vele stakeholders zijn betrokken. Verbeter de Stad heeft vanuit de ervaring bij meer dan 50 gemeenten de Programmeer de Stad methodiek ontwikkeld waarbij met de stakeholders het stedelijk programmeerproces gestructureerd wordt doorlopen. De Programmeer de Stad methodiek maakt gebruikt van een GeolinQ omgeving waarin het gehele programmeerproces wordt ondersteund door al de stappen en resultaten vast te leggen.

Het jaarlijkse programmeerproces start met het inventariseren van projectinitiatieven met de stakeholders. De projectinitiatieven, ofwel de plannen van de stakeholders, worden vastgelegd in het GeolinQ Programmeer de Stad portaal. Alle projectinitiatieven van de gemeente zijn nu opgenomen in een overzichtskaart die voor alle stakeholders toegankelijk is.

Als alle projectinitiatieven in kaart zijn gebracht worden de projectinitiatieven geëvalueerd en ondergebracht in projecten. De consultant van Verbeter de Stad neemt met de stakeholders de projectinitiatieven door en definieert projecten waarin de initiatieven worden opgenomen. In het GeolinQ Programmeer de Stad portaal wordt een voorlopig projectportfolio vastgelegd waarin de projectinitiatieven in projecten zijn verwerkt.

De projecten in het voorgestelde projectportfolio worden geëvalueerd met behulp van vastgestelde criteria zodat het projectportfolio voldoet aan de gemeentelijke budgetten en doelstellingen. Met de consultant van Verbeter de Stad worden de criteria vastgesteld en vastgelegd waaraan nieuwe projecten moeten voldoen. Criteria kunnen gemeentelijk doelstellingen zijn zoals vergroening maar ook randvoorwaarden zoals wetgeving waaraan de gemeente moet voldoen. Tenslotte worden de projecten geëvalueerd met behulp van de vastgestelde criteria en wordt het definitieve projectfolio vastgesteld. Eventuele keuzes tussen projecten, omdat het aantal projecten doorgaans het budget overstijgt, kunnen op basis van deze criteria worden voorgesteld aan het bestuur.

Het vastgestelde projectportfolio maar ook bestaande projecten kunnen direct in het GeolinQ Programmeer de Stad portaal worden beheerd door de projectmanagers en projectleiders. Door het integrale projectbeheer heeft de gemeente een overzicht van alle projecten die worden uitgevoerd, inclusief geplande en afgeronde projecten. Met het programmeerproces van Programmeer de Stad wordt het projectportfolio jaarlijks geëvalueerd en bijgewerkt zodat een integraal programma voor de openbare ruimte ontstaat dat staat als een huis.

Meer weten hoe we in samenwerking met Verbeter de Stad de leefomgeving verbeteren? Maak een afspraak en ga voor meer informatie naar: Programmeer de Stad

Samenvoegen oriëntatieverzoeken

Via oriëntatieverzoeken levert het Kadaster alle kabel- en leidinginformatie voor een gebied van maximaal 2,5x2,5 kilometer. Veel projectgebieden vallen binnen deze maximale afmetingen maar voor het ophalen van de netinformatie van een groter gebied zoals een hele gemeente zijn meerdere oriëntatieverzoeken noodzakelijk in een raster van 2,5x2,5 kilometer.

IntellinQ levert het GeolinQ Grondroerderportaal voor het samenvoegen en ontsluiten van oriëntatieverzoeken. Met het GeolinQ Grondroerderportaal worden oriëntatieverzoeken samengevoegd tot één samenhangende dataset zodat de netwerkinformatie overal binnen en buiten de organisatie kan worden geraadpleegd en toegepast. De oriëntatieverzoeken die door het Kadaster zijn geleverd worden geïmporteerd in het GeolinQ Grondroerderportaal. Na het importeren is de netwerkinformatie van de oriëntatieverzoeken zichtbaar via de kaart en beschikbaar als downloads in GIS formaten zoals Shape en GeoPackage. Via een WFS en WMS interface kan de netwerkinformatie binnen de organisatie ook worden ingezet in viewers of in andere applicaties.

Alle GeolinQ klanten kunnen het GeolinQ Grondroerderportaal zonder aanvullende kosten uitrollen op hun GeolinQ omgeving. Het uitrollen van het Grondroerderportaal kost enkele minuten en kan daarna direct worden gebruikt als app of applicatieservice.

De eerste versie van het Grondroerderportaal heeft al vele positieve reacties opgeleverd. IntellinQ onderzoekt de klantvraag om het Grondroerderportaal uit te breiden met een functie om de oriëntatieverzoeken via het raster van 2.5x2.5 kilometer geautomatiseerd te bestellen bij het Kadaster en vervolgens in te importeren. Met de gebruikers van het Grondroerderportaal zal IntellinQ de huidige informatieproducten evalueren, uitbreiden en verbeteren. Tenslotte zijn er ideeën om ook graafmeldingen te gaan beheren inclusief de registratie van proefsleuven, afwijkende situaties en graafschades.

Neem contact met ons op om de eenvoud van het gebruik van het huidige GeolinQ KLIC Portaal te ervaren en samen met ons het KLIC Portaal in de toekomst nog verder te verbeteren.