GeolinQ
Spatial Data Management

Nieuwsbrief maart 2023

In deze nieuwsbrief aandacht voor de GeolinQ 2.0 release, het uitfaseren van de RI&E manager voor gemeenten en waterschappen en de programmering van het projectportfolio in de gemeente Amsterdam.

GeolinQ 2.0

Met de release van GeolinQ 2.0 zet IntellinQ een grote stap op het gebied van het ontsluiten van basisregistraties. In GeolinQ 2.0 is het koppelen met externe databronnen eenvoudiger en krachtiger geworden door het toepassen van expressies. Externe databronnen zoals basisregistraties kunnen nu snel en efficiënt worden gekoppeld voor het ophalen en aanleveren van gegevens.

Veel provincies en gemeenten stappen over op de BRK 2.0 standaardconfiguratie voor GeolinQ 2.0. De oude BRK versie 1.0 die bij sommige provincies en gemeenten nog in gebruik is, wordt per 1 augustus 2023 uitgefaseerd door het Kadaster. Met de BRK 2.0 standaardconfiguratie wordt de BRK van het Kadaster verwerkt tot informatieproducten en kaarten die door elke provincie of gemeente gebruikt kunnen worden.

GeolinQ 2.0 maakt het mogelijk om grondwaterputten te registeren in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en waterstanden aan de BRO aan te leveren. Met GeolinQ 2.0 kunnen ook bodemonderzoeken snel en eenvoudig aan de BRO worden geleverd. De krachtige koppelingen van GeolinQ 2.0 maken het configureren van andere BRO thema’s tot overzichtelijke en korte aansluittrajecten.

Naast de BRK 2.0 en BRO zijn er voor GeolinQ 2.0 standaardconfiguraties beschikbaar voor de basisregistraties HR, BAG, BGT, WOZ en het uitwisselen van kabel- en leidinggegevens conform de WIBON

RI&E-manager stopt 1 januari 2024

Het A&O Fonds gemeenten heeft laten weten dat IT&Care heeft besloten om per 1 januari 2024 te stoppen met het aanbieden van de RI&E-manager. De software voldoet niet meer aan de eisen die voor de toekomst worden gesteld. Vele gemeenten en waterschappen maken gebruik van de RI&E manager en moeten nu op zoek naar een alternatief.

Het GeolinQ platform beschikt over een RI&E configuratie waarmee een organisatie inzicht heeft in de arbeidsomstandigheden en de voorgestelde verbeteringen. Aan de hand van de vragenlijsten van het A&O fonds kunnen medewerkers op het gebied van gezond en veilig werken zelf de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een iPad op locatie of vanaf de werkplek uitvoeren.

De constateringen kunnen tijdens een rondgang direct worden ingevoerd en de risico’s kunnen worden geclassificeerd conform de Kinney & Wiruth methode. Maatregelen kunnen worden toegewezen aan actiehouders in de organisatie en de voortgang kan via rapportages worden gevolgd.

IntellinQ heeft een aantal jaren geleden samen met het hoogheemraadschap Delfland de RI&E configuratie voor GeolinQ ontwikkeld. Delfland heeft onder andere gekozen voor GeolinQ omdat de RI&E configuratie naar eigen inzicht kan worden aangepast zoals de vragenlijsten, formulieren en rapportages.

Met de RI&E configuratie voor GeolinQ kunnen gemeenten en waterschappen voor 1 januari 2024 eenvoudig overstappen naar een RI&E toepassing die voldoet aan de specifieke wensen van de organisatie.

Programmeer de Stad

De gemeente Amsterdam telt onder andere ruim 30 miljoen m2 verharding, 250.000 bomen en ruim 2.300 civiele kunstwerken. Alle assets worden onderhouden met als doel om veiligheid en bereikbaarheid te kunnen garanderen.

Daarnaast heeft de gemeente vele ambities zoals het vergroenen, de energietransitie, het liefst overal 30 km/h wegen en een autoluwe stad. Helaas is er voor dit alles onvoldoende geld beschikbaar.

Het onderhoud en de ambities komen samen in de openbare ruimte en moeten optimaal op elkaar worden afgestemd. Dit zodat doelen worden bereikt met ook nog eens zo min mogelijk overlast voor de Amsterdammers.

Het voorbereiden van deze opgave noemen we Stedelijk Programmeren. Het programmeerproces is dit jaar ondersteund door Programmeer de stad samen met GeolinQ. We hebben hiervoor zo goed mogelijk de programma’s van de diverse stakeholders in GeolinQ gezet.

Het programmeerproces in Amsterdam is complex, kent veel stakeholders en gaat over een groot gebied. Om dit te managen is het programmeerproces opgepakt vanuit de stadsdelen. In verkennende gesprekken hebben we per stadsdeel met behulp van de kaart alle opgaven per stadsdeel in beeld gebracht en besproken. Het doel hierbij was het zoeken van integraliteit en raakvlakken om zo de totale programmering te optimaliseren.