GeolinQ
Spatial Data Management

Nieuwsbrief september 2023

In deze nieuwsbrief aandacht voor het centraal beheren van losse datasets, de nieuwe KVK Mutatieservice en alle verkeersmaatregelen overzichtelijk op de kaart bij Rijkswaterstaat.

Centraal beheren van losse datasets

Veel organisaties hebben te maken met losse datasets die decentraal beheerd worden in bestanden zoals Excel sheets. De toegang tot deze decentrale datasets verloopt vaak via een fileserver met een desktopapplicatie zodat deze gegevens voor slechts enkele mensen beschikbaar zijn. Bovendien is vaak niet duidelijk wie wanneer welke wijzigingen heeft doorgevoerd en welke gegevens het meest recent zijn. 

GeolinQ biedt een oplossing voor het centraal beheren van gestructureerde gegevens in datasets. Een bestaande losse dataset kan worden geïmporteerd in GeolinQ waarna met specifieke validatie, lijsten, kaarten en formulieren de dataset centraal beheerd kan worden. Wijzigingen worden automatisch geregistreerd zodat duidelijk is wie wanneer welke wijziging heeft doorgevoerd. De datasets kunnen via services of via een beheer- en raadpleegportaal worden ontsloten. Geautoriseerde gebruikers kunnen de volledige datasets of selecties met GeolinQ downloaden.

IntellinQ heeft met klanten een onderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe het databeheer het beste opgezet kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat de functioneel beheerder de mutatieomgeving voor de databeheerder wil kunnen configureren. De configuratie van lijsten, kaarten, formulieren, achtergrondlagen, stijlen en machtigingen leidt tot een mutatieomgeving waarin de databeheer optimaal de datasets kan beheren en muteren. 

IntellinQ heeft al veel aanbevelingen uit het onderzoek doorgevoerd in de GeolinQ 2.3.0 versie. GeolinQ gebruikers kunnen de verbeterde functies voor het databeheer direct toepassen.

Neem contact met ons op om aan de slag te gaan met het centraal beheren van losse datasets.

De nieuwe KVK Mutatieservice

Het KVK Mutatieabonnement van de Kamer van Koophandel (KVK) gaat veranderen naar een KVK Mutatieservice via Digilevering. Vanaf 1 december 2023 komt de nieuwe mutatieservice beschikbaar voor testdoeleinden. De KVK stopt per 1 juli 2024 met de levering van het KVK Mutatieabonnement. Gebruikers van het huidige KVK Mutatieabonnement zullen in de overgangsperiode van 1 december 2023 tot 1 juli 2023 hun systemen moeten aanpassen aan de nieuwe mutatieservice.

De nieuwe KVK Mutatieservice stuurt signaalberichten voor een gewijzigde of nieuwe inschrijving. Op basis van de signaalberichten kan via de KVK REST API of KVK Dataservice de nieuwe of gewijzigde inschrijving worden opgehaald. De nieuwe KVK Mutatieservice maakt gebruik van de KVK REST API of de KVK Dataservice.

IntellinQ zal vanaf 1 december 2023 starten met de ontwikkeling van een HR standaardconfiguratie waarin de nieuwe KVK Mutatieservice zal worden ondersteund. Organisaties die gebruik maken een bestaande GeolinQ HR standaardconfiguratie kunnen begin 2024 de nieuwe HR standaardconfiguratie testen en evalueren. Na de test- en evaluatiefase zal IntellinQ de nieuwe HR standaardconfiguratie beschikbaar stellen voor migratie naar de nieuwe KVK Mutatieservice.

Organisaties die gebruik willen maken van de nieuwe GeolinQ HR standaardconfiguratie kunnen zich voorbereiden door het starten van de aanvraagprocedure van Digilevering bij Logius. Organisaties die toegang hebben tot de KVK Mutatieservice en de KVK REST API of de KVK Dataservice kunnen meedoen met de test- en evaluatiefase.

Neem contact met ons op om je aan de melden voor het testen van de nieuwe HR standaardconfiguratie. 

Alle verkeersmaatregelen overzichtelijk op de kaart

Omgevingsmanagers bij Rijkswaterstaat Zee & Delta zijn op zoek naar slimme oplossingen om het raakvlak tussen wegwerkzaamheden in kaart te brengen. Zoals een realtime kaart die alle werkzaamheden uit SPIN en andere bronnen toont om conflicten en kansen inzichtelijk te maken. Door deze kaart te delen met collega’s, planners, aannemers en andere wegbeheerders kunnen knelpunten en kansen om wegwerkzaamheden samen te voegen eenvoudig worden afgeleid.

In de SPIN database wordt voor de wegafzettingen het begin en einde van de afzetting door het wegnummer en de hectometernummer vastgelegd maar niet de geometrieën voor visualisatie. Voor het visualiseren van de wegafzettingen is in GeolinQ een koppeling met het Nationale Wegen Bestand (NWB) gemaakt. Door wegdelen van het NWB via het wegnummer, rijrichtingen en hectometrering te koppelen met SPIN kan het begin- en eindpunt van de wegwerkzaamheden in het NWB worden bepaald.

Met het routeringsproces in GeolinQ wordt de route tussen het begin- en eindpunt van de afzetting met de topologie uit het NWB bepaald. De afgelegde route tussen het begin- en eindpunt representeert de geometrie van de afzetting op de kaart. Geplande verkeersmaatregelen worden ontsloten naar alle betrokkenen met een WMS en WFS.

Voor het areaal van Rijkswaterstaat Zee en Delta worden nu alle verkeersmaatregelen op de kaart getoond. Met de SPIN naar NWB koppeling in GeolinQ is het mogelijk om de verkeersmaatregelen landelijk te ontsluiten waarmee potentieel een groter aantal afdelingen en stakeholders de beschikking heeft over de verkeersmaatregelen op de kaart.

Neem contact met ons op om ook werkzaamheden inzichtelijk op de kaart te maken.