GeolinQ
Spatial Data Management

Handelsregister

In het Handelsregister (HR) zijn alle instellingen geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland zoals bedrijven, stichtingen, kerken en scholen. Het HR maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. In het HR zijn voor elke instelling onder meer het inschrijfadres, vestigingen en tekenbevoegde en aansprakelijke personen vastgelegd. De Kamer van Koophandel (KvK) is bronhouder en beheert de landelijke voorziening van deze registratie.

Aan de hand van het HR wordt vastgesteld welke personen een instelling vertegenwoordigen voor handelingen in het economische verkeer zoals belastingverplichtingen of vergunningsverlening. Voor elke organisatie die te maken heeft met instellingen in werkprocessen zoals belastinginning en verlenen van vergunningen is een actueel HR onmisbaar.

HR Leveringen 

De HR wordt door de KvK als landelijke voorziening in de volgende vormen geleverd:

  • Het HR mutatieabonnement waarmee een extract van alle instellingen uit het HR voor een gebied of doelgroep geleverd wordt. In de documenten standaardrubrieken en extra rubrieken van de KvK is beschreven welke gegevens kunnen worden geleverd in het mutatieabonnement. Niet alle gegevens uit het HR worden in het mutatiebestand geleverd. Zo wordt bijvoorbeeld het BAG-ID van vestigingsadressen niet in het extract meegeleverd waardoor de vestigingsadressen niet eenvoudig met de BAG gekoppeld kan worden. 
  • De HR Dataservice waarmee met het KvK of RSIN nummer per instelling de volledige registratie kan worden opgevraagd. De HR Dataservice levert per instelling de volgende informatieobjecten uit het HR:
    • Inschrijving: Eigenaar, onderneming, hoofdvestiging (met BAG-ID)  en functionarissen
    • Vestiging: Eigenaar, vestiging (met BAG-ID)  en functionarissen
  • De KvK REST API waarmee met het KvK, RSN of vestigingsnummer per instelling de registratie kan worden opgevraagd. De KvK REST API bevat de informatieobjecten uit de HR zonder persoonsgegevens. 

HR mutatieabonnement

Met GeolinQ kunnen de nulstand en de mutatiebestanden van een HR mutatieabonnement in het CSV formaat worden ingelezen. Na het inlezen van het extract zijn voor het gekozen gebied of doelgroep alle actuele instellingen uit het HR beschikbaar. Het HR kan aan andere registraties en gegevens gekoppeld worden op basis van adressen. Inlezen van de HR is afdoende voor alle werkprocessen en informatieproducten die gebaseerd zijn op gegevens die de KvK via mutatieabonnementen beschikbaar stelt.

HR Dataservice en KvK REST API

Voor werkprocessen waarvoor de aangeleverde gegevens van het mutatieabonnement niet voldoen kunnen via de Dataservice HR en de KvK REST API de volledige inschrijvings- en vestigingsgegevens worden opgehaald. Met het KvK nummer uit het HR mutatieabonnement worden de inschrijvings- en vestigingsgegevens met GeolinQ automatisch opgehaald uit de HR Dataservice of KvK REST API. De HR gegevens komen hiermee beschikbaar voor werkprocessen en informatieproducten die gebruik maken van het HR.

Het bovenstaande diagram toont het proces van ophalen en verwerken van de HR.

Informatieproducten

Op basis van de gegevens van het mutatieabonnement of uit de HR Dataservice kunnen in GeolinQ maatwerk informatieproducten voor de werkprocessen worden geconfigureerd. Voorbeelden van informatieproducten in werkprocessen die gebruik maken van het HR zijn:

  • Een themakaart voor het vaststellen van de economische bedrijvigheid binnen verschillende wijken van een gemeente.
  • Een overzicht van de functionarissen en mandaat van een bedrijf om vast te stellen of de aanvrager voor (parkeer)vergunning hiervoor gerechtigd is.
  • Een adressenlijst van bedrijven in een geselecteerd gebied voor het versturen van informatie over geplande bouwwerkzaamheden en de verwachte overlast.

Voor sommige informatieproducten kan het HR gekoppeld worden aan de andere basisregistraties en eigen gegevens. Het HR kan bijvoorbeeld eenvoudig gekoppeld worden met de BAG zodat de vestigingsadressen op de kaart zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Gegevens uit het HR zijn na het uitvragen in GeolinQ direct beschikbaar in de geconfigureerde informatieproducten. Met GeolinQ hebben organisaties de zekerheid dat de informatieproducten uit het HR ten behoeve van de werkprocessen actueel en volledig zijn.

Integreer het HR in de informatieproducten en werkprocessen van jouw organisatie met GeolinQ

Neem contact met ons op